Zuurvrij archiveren

Zuurvrij assortiment

De producten binnen dit assortiment voldoen volledig aan de strenge kwaliteitseisen van ICN (Instituut Collectie Nederland, in 2011 opgegaan in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van het Ministerie van OCW). Dit gaat verder dan alleen een zuurvrij product. Deze ICN kwaliteitseisen met betrekking tot het correct bewaren van archiefbescheiden betreffen eveneens de zuurgraad, kwaliteit en fysische eigenschappen. De fabrikant die zuurvrije gemeente  archiefdozen levert die aan deze zware eisen voldoen, heeft de archiefdozen laten testen door een daartoe geëigend onderzoeksinstituut, die hierover een rapport opstelt. Indien blijkt dat de productie aan alle eisen voldoet, ontvangt de fabrikant hiervoor een certificaat. Dit proces wordt elke twee jaar herhaald. Onze zuurvrije producten doorlopen elke 2 jaar dit proces en zijn conform de eisen gecertificeerd. Wilt u zeker weten dat u te maken heeft met een archiefdoos die inderdaad aan alle eisen voldoet, vraag dan het certificaat aan bij de leverancier.

De Archiefwet verplicht overheidsorganen archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Om een goede staat van documenten te waarborgen is het archiveren in zuurvrije archiefdozen voor bewaring op middellange tot lange termijn aan te raden, en voor permanente bewaring zelfs verplicht. Daarnaast voldoen deze producten aan de duurzaamheidsrichtlijnen die de overheid heeft gesteld voor duurzaam inkopen. Overheidsinstellingen zijn verplicht om met ingang van 1-1-2010 te voldoen aan deze richtlijnen.

Voor meer informatie over zuurvrij archiveren kunt u contact opnemen met een van onze archiefspecialisten.  


Liftboy

Productcode: 4548

City box 10+/50

Productcode: 3008

City box 30+/50

Productcode: 3009